EL NOSTRE PROPÒSIT:

Facilitar que les organitzacions siguin líders de la seva transformació, adaptabilitat i sostenibilitat

Vivim en un entorn en constant canvi on cal que les organitzacions es transformin de manera eficient aplicant diferents metodologies que ajudin al procés, tenint com a base la informació i l’aplicació de noves competències, habilitats i coneixements

A SEARCH VALUE som un equip de professionals amb més de 20 anys d’experiència en diferents àmbits convençuts que la transformació de les organitzacions aporta valor a les persones i la societat, i per això participem activament en els seus processos de canvi i millora

Ens centrem en les organitzacions i les seves necessitats, participan activament en els processos de millora i transformació, per crear valor i solucions a mida

ÀMBITS

Marca i comunicació
(posicionament i estratègia)

Productes i serveis
(innovació, co-creació, re-definició)

Propostes de valor
(definició)

Empleats
(experiència, compromís, habilitats i competències)

Mercats
(anàlisi de noves oportunitats, tendències)

RSC
(Responsabilitat social corporativa)

Eficiència de canals
(KPI’s)

Empleats
(gestió comercial, habilitats i competències)

Gestió dels canals / UX / CX

Estratègia d’omnicanalitat

In-store customer experience

Plans estratègics customer experience

Posicionamient en CX

Customer Journey / Buyer Persona

Insigths

Programes d’Experiència i veu de client

Touchpoints CX

Indicadors de fidelitat

Programes de millora de pèrdua de clients

KPI’s customer experience

Emotional experience

EINES I SOLUCIONS

Un enfocament innovador i eficient de la investigació de mercats centrat en comprendre y empatitzar amb les situacions analitzades per aportar informació de valor

Aportem solucions globals o parcials (outsourcing) per a cada una de les fases de la investigació DISSENY – RECOLLIDA D’INFORMACIÓ – ANÀLISI – PROPOSTES D’ACCIÓ

Treballem en base a la consecució d’objectius aplicant les solucions metodològiques a nivell d’investigació de mercats més adequades.

Estudis quantitatius: enquestes (CATI – telefòniques, CAWI – web, CAPI – presencial), baròmetres, pànels, trackings, …
Estudis qualitatius: focus group (online-offline) , entrevistes en profunditat, etnogràfiques, grups de co-creació, design thinking, …
Mystery shopping (online, telefònic, presencial)

Xarxa de camp: disposem d’un equip a nivell tècnic i d’enquestadors així com dels recursos a nivell tecnològic d’última generació per donar respostos a les necessitats de treball de camp amb la plataforma multicanal (enquestes presencials, enquestes telefòniques i enquestes online)

Bases de dades: disposem de bases de dades pròpies, panels, … per poder analitzar mercats potencials, posicionament, test de productes o serveis, insights, tendències, hàbits de consum i compra, …)

Realitzem programes formatius i de gestió del coneixement per a facilitar la integració dels processos de transformació i la seva transferència a les activitats pròpies de l’organització

La nostra metodologia combina elements que permeten veure, entendre i experimentar. L’aprenentatge real es produeix quan es posen en marxa els propis recursos en el tema a tractar, per aquest motiu propiciem l’auto-descoberta a través de l’experiència, les vinculem amb els mapes mentals i per últim aprofundim en el coneixement i constructe dels significats.

Alguns dels nostres programes:
· Programes formatius de gestió del canvi
· Tallers de comunicació i interrelació (Models DISC/Discovery Insights)
· Tallers formatius Customer Focus, Customer Journey i Customer Loyalty

Els nostres programes poden incorporar Dinàmiques de GameStorming i de METODOLOGÍA LEGO® SERIOUS PLAY®, una tècnica innovadora que permet resoldre problemes complexos de forma col•laborativa. A través de la construcció amb peces Lego es facilita i millora el pensament creatiu, el desenvolupament d’idees, la comunicació, l’estratègia i l’anàlisi i resolució de problemes.

Treballem plenament involucrats amb l’organització per especificar i analitzar els focus de millora, dissenyar, desenvolupar i aplicar noves solucions adequades i adaptades a les seves necessitats

METODOLOGIA

Consultoria centrada en:
Experiència de client, usuari o ciutadà, centrada en l’anàlisi i transformació de tots aquells elements que permetin una millor resolució de les necessitats de les persones en la seva relació amb les empreses i/o institucions

Consultoria centrada en:
Experiència de l’empleat (employee experience) anàlisi i millora dels processos de relació entre els treballadors i l’organització per fomentar ecosistemes sostenibles de màxima implicació amb el projecte estratègic de les empreses i/o institucions

CONTACTE

He llegit i accepto el que s'exposa a la política de privacitat.

loglof

SEARCH VALUE CONSULTING SL

Carrer del Marquès de Monistrol, 6, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona

93 763 84 89 · info@svalue.es